تبلیغات
❤بوسه عاشقانه❤ ◕‿- - مطالب آذر 1393
❤بوسه عاشقانه❤ ◕‿-
سکوت تنهایی شب در برکه ای خاموش
درباره وبلاگ


سَـــ ـــلام ..

بـــ ـــﮧ وبلاگــــґ خوشـــ.. اومــבیـــــטּ

وبـ مخـاطـبـــ خاصـــ בاره ...

نظر نمیدی در میری؟؟؟

ببین آمار بازدیدو نظرات کمک میکنه تا من مطلب بزارم!


مدیر وبلاگ : Mamali
نویسندگان
نظرسنجی
وبلاگو مطالبامو چگونه ارزیابی میکنی ؟؟اگه مفت نمی ارزه لطفا باذکر دلیل خصوصی بهم بگین علتش چیه!


برچسبها


http://8pic.ir/images/n2vyhftt8n7ry2aztrbc.jpg

%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6مرد
اونــــهـ کهـ ...

که وقتی با اخمــ نگات میکنهـ بفهمی باید شالتـــو بکشی جلو....
نهـ مث پســــرای الان که تو قـــــرار اول میگن:
شالتو بردار ببینم موهات چهـ شکلیهـ....
مرد اونهـ کهـ...
شیطنت و خنده هاش پیش تو و اخمش مال بقیس...
نه مث پسرای الان که با همهـ میگن میخندن به تو کهـ میرسن ...
فکر میکنن با اخم و بدخلقی مـــــرد شدن...
مرد اونه که...
بعضی وقتا انقدر شلختهـ باشهـ تا تـو دست ببری تو موهاش و باخندهـ موهاشو مرتب کنی....
نه مث پسرای الان که دست بهشون میزنی میترسن دکورشون خراب شهـ...
مرد اونهـ کهـ...
تیپش انقدر با وقارومتین باشه که وقتی نگاش میکنی...
تو دلت قربون صدقش بری و بهش افتخار کنی...
نه مث پسرای الان که تی شرت صورتی میپوشن با قلبای سفید..
فردا..زرد با ستاره های ابی...
مرد اونهـ کهـ...
وقتی میفهمه دوسـش داری هــــواتو بیشتر داشته باشهـ...%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6
نوع مطلب : پسرونه، 
برچسب ها : عکس عاشقانه، عکس عاشقانه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه، متن باحال، سایت باحال، uharhki، عاشقانه، بعضیا،
لینک های مرتبط :
Mamali
دوشنبه 24 آذر 1393

http://8pic.ir/images/dn6mjal3q6lc9xeim6b9.jpg

%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6میــگی مهـــــــمــــــ نیـســــت ...

اما وقتیــــــ اسمـشـــــو می شنـــــــویــــــــ
داغ دلــــــــــت تـازهـ میشــــــهــ !
میـــــــگی مهمـــــــ نیست ...
اما تــــــا بهــــــش فـــــ ـــــــ ــــــــکر می کنـیــــــــــ ،
اشک توی چشمـــــات جمع می شه !
میــــگی مهــــــمــــــــ نیسـت ...
اما در تنـــــــهاییــــــــ همش باهـــــــاش حــــــرف می زنیـــــــــ !...
میـــــگی مهمــــــــ نیسـت ...
اما بعضــــــی وقتا دســـــتت میــــــرهـ رو شمـــــــارش ...
که زنگ بـزنی ، نـزنی ، بـزنی ، نــــزنی !
میـــــــگی مهمـــــــــ نیست ...
اما دلــــــــت میخـــــــواد بـــــــازم بهش فکر کنیــــــــــ !
میـــــــگی مهمـــــــــ نیســــــــت ...
اما دلت واســـهـ صـــــداشو خنـــــــدهـ هاش لـــــــک زده !
میـــــــگی مهــــمــــــــ نیست ...
اما شبــــــــــا تا صبح خوابــــــت نمی بره ،
با خودت میـــــگی یعنی داره چیکــــــــار میکنــــــهـ !
میــــگی مهمــــــ نیسـت ...
اما میـــــــــدونی چقدر " مهمــــــــــــــهـ " !
می دونی خیلی دوســــش داری !
پس نـــــــــگو مهمــــــــــــــــ نیســــت ...
بگو مهمهــــــــ ؛
امــــــــــا ..
نیســــــــــــــت !%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6
نوع مطلب : عاشقانه< دلشکسته>، 
برچسب ها : عکس عاشقانه، عکس عاشقانه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه، متن باحال، سایت باحال، uharhki، عاشقانه، بعضیا،
لینک های مرتبط :
Mamali
دوشنبه 24 آذر 1393


http://8pic.ir/images/nuv5z0j9spawmy8x9aey.jpg
%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6من عاشِقِ |دخترونگی| هامم

عـاشـــق ایـــن دنیـــای صــورتیـــم ...
عـاشـــق دغــدغــــــــه های دخـــترونـم ...
سـت کــردن تــاپ و دامنـــام ...
گشـــتن تو صــد تا مـــغازه و خـــرید کـــردن از همـــون اولـــی ...
جــــیغ های بنـــفش از تـــه دلـــ تو تـــرن شـــهربازی ...
چیـــدن لاک های رنــگو وارنـــگم ...
بـــهم ریختـــنشون ...چـــیدنشـــون ... و بـــاز دوبـــاره ...
دورهـــمی هـــام با دخـــترای فـــامیل
پچ پچ های در گوشـــیمونو یـــهو بلـــندبلـــند خندیدنــامون ...
حـــرفای دخـــترونه و فحشـــای پاستوریزه نثـــآر مخـــاطب خــآص کـــردن ...
کلکســـیون ســـاختن از رژ لبـــای رنـــگـارنگم ...
ســـر گـــذاشتن رو شـــونه ی دوســـتمو های های گـــریه کـــردن ...
لـــوس شـــدنام واســـه بابایـــی ...
قهـــر کــــردنام با |مامان خانـــــوم| ..
گـــریه هـــای از تـــه دلــــم مــــوقع آهنگ گـــوش کـــردن یا رمـــان خوندن ...
دفـــاع هـــای با چنـــگ و دنـــدونم از معـــصومیت و تنهاییـــام ...
بوسیدن عشقــم یواشکی..اون نگاه خشن وباغیرتــم .
گریه های یواشکیــم...انتظارای الکــی..
دلخوشیای الکیــم...لجبازی کردنام...
بهونه های بیخــودیم...شیطنتــــام..
حرص دادنام... دوستـــ داشتنـــم..
مـــن دخــــترونگی هــامو با هیـــچی عـــوض نمیکــــنم ...
نـــه با تمـــاشای فـــوتبال از تـــو ورزشــــگاه ...
نـــه بـــا آزاد بـــودنو گـــشت زدنـــای نصــــفـــِ شبـــآ ...
نـــه بـــا بــی دغدغه سیگـــار کشـــیدن تـــو پیــــاده رو های شـــهرم
نـــه بـــا ... هـــیچیه هــــیچی ...
دنیــــای دخــــترونمو فــــقـط یـــه دخــــتر مــــیتونه لـــمسش کـــنه ...%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6
نوع مطلب : دخترونه، 
برچسب ها : عکس عاشقانه، عکس عاشقانه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه، متن باحال، سایت باحال، uharhki، عاشقانه، بعضیا،
لینک های مرتبط :
Mamali
دوشنبه 24 آذر 1393

http://8pic.ir/images/a0llts70al0plq26j1fv.jpg
%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6دنیای مـــا دختــــرا:
پــــر از قــــرارای دخترونــــه دوره همــــی ...
تلفنــــای 2 ساعتــــه بــا موضــــوع مخاطب خاص !!!

قــــول دادن بـــه همدیگــــه سر فرامــــوش كردنــای دوس پســــرا !
قــــول دادن بـــه هــــم و اینكه فردا یــــه روز جدیــــده!
دوردورای پــــر شیطنت
پاستــــا خوردن تــــو كافــــه ی دنــــج ...
بــا ناراحتــی بــه هـــم زنگ زدن و چنــد دقیقه بعـد از شوخیـــای هـــم خندیــدن
آرایشگاه رفتنــــای هــــول هولكــــی
100 بـار ایـن جملــه رو تكـرار كــردن:
تــو كــه Ok میشـی حالا مــن چیكار كنـــم؟

اس ام اس دادنــــای شبونــــه:
بهت زنــــــگ زد ؟ نه ؟ گــــور بــابــاش

گپـــای 4 -5 تایـــی دور میــز و نسكافـــه خوردن،
مسخــره كـــردن همدیگـــه
كلمــه هــای رمـــزی كـــه فقط خودمــــون معنیشــــو میدونیـــم
رازایــــی كــــه فقط خودمــــون ازشــــون خبــــر داریــــم
دنیــــای مـــا دختــــرا پــــره از احساسات پــــاك و رویاهــــای دخترونــــه
%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88_%E5%8F%AF%E6
نوع مطلب : دخترونه، 
برچسب ها : عکس عاشقانه، عکس عاشقانه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه، متن باحال، سایت باحال، uharhki، عاشقانه، بعضیا،
لینک های مرتبط :
Mamali
دوشنبه 24 آذر 1393


http://8pic.ir/images/ysjo35322clm8ai4i3hh.jpg
                       

気持ち のデコメ絵文字چه روزهـــایی را که کنــار گذاشتــه ام برایِ تو...(!)


چه عاشقانـــه هایی

چه حـــرفهایی
می دانــی ؟
هر دختـــری یک یواشکـــی هایی بــاید داشته باشــد...(!)
یک یواشــکی هایی که تنــها مردش بـداند
یک حـــرفهایی باید داشـــته باشد
که تنها به گـــوشِ مردش برسـد
   بوســه هایِ پشـتِ در
  آغــوش هایِ بی هــوا
اینــها که می گوینــد این حرفهــا قدیمیسـت
اینــها را چــه به مـا ...(!)
من انکـــار نمی کــنم که برایِ تـو
عاشــقی خواهــم کرد
و بی سیاســـت ترین زنِ رویِ زمــین خواهم بود
که نداند چه مـــوقع باید خودش را بگیـرد
چه وقــت باید چه بــگوید
من هروقت و همیشه
   مــی گویمت :
  مـــردِ من؛ دوستــت دارم !
حتی شـــده میانِ جمع
بگــذار هرکه هرچه می خــواهد بگوید
شوقِ چشـــمانِ تو
به تمامِ دنیا
مــی ارزد...(!)気持ち のデコメ絵文字

Mamali


                       
نوع مطلب : متن عاشقانه + عکس، 
برچسب ها : عکس عاشقانه، عکس عاشقانه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه متن باحال سایت باحال uharhki ljk uharhki عاشقانه عاشقانه کوتاه، متن باحال، سایت باحال، uharhki، عاشقانه، بعضیا،
لینک های مرتبط :
Mamali
سه شنبه 11 آذر 1393


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی

Online User